ติวเตอร์นาย

ชื่อเล่น: นาย เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) ๒ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: เภสัชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม GPA (ปริญญาตรี): 3.63 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เคมีม.ปลาย ชีวะม.ปลาย คณิตเเละวิทย์ม.ต้น รูปแบบการสอน: สอนสนุก ไม่เครียด เป็นกันเองกับน้อง ประสบการณ์การสอน: เคยสอนเคมีระดับชั้นม.4 มาเเล้ว 2 คน เคยสอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม.2 1 คน