ติวเตอร์ท๊อฟฟี่

ชื่อเล่น: ท๊อฟฟี่ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.72 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาษาสเปน GPA (ปริญญาตรี): 3.16 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ไทย สังคม รูปแบบการสอน: อธิบายและทำแบบฝึกหัด ความสามารถพิเศษ: พูดภาษาสเปน