ต้องการครูสอนพิเศษ2010

ติวเตอร์ไนท์

ชื่อ: ติวเตอร์ไนท์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศึกษานารีวิทยา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.62 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เกษตรศาสตร์ คณะ: บริหารธุรกิจ สาขา(วิชาเอก): การรจัดการ GPA (ปริญญาตรี): 3.22 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม ทุกวิชา ม.ต้น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ รูปแบบการสอน: เน้น ความเข้าใจ ทำแบบฝึกหัดมากๆ ค่อยเป็นค่อยไป ประสบการณ์การสอน: 1ปี ป.4 และ ม.2    

ครูสอนพิเศษตามบ้าน

:~: Tutor Go Home :~: รับ สอนพิเศษ เรียนพิเศษ เรียนตัวต่อตัว กวดวิชา ติวเตอร์ ตามบ้านทุกระดับชั้น ทุกวิชา ตามจะสั่ง 1.สอนพิเศษ ประถม1 – มัธยม 3 วิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ภาษาไทย อังกฤษ คอมพิวเตอร์ 2.มัธยม 4-6 วิชา  คณิตศาสตร์ เคมี ชีวะ ฟิสิกส์ สังคม ไทย คอมพิวเตอร์ รับติวเด็กมหาลัยทุกวิชา ทุกสถาบัน 3.สอบตรง Smart-1  CU-TEP  CU-AAT  CU-TTP  CU-TMC  CU-TAD  CU-MATH  CU-ATS 4.ภาค Inter GED IGCSE/GCE เน้น ทักษะการทำโจทย์พลิกแพลงโจทย์ เนื้อหาครอบคลุมหลักสูตร เทคนิคการคิดลัดและจดจำมากมายรับรองว่าน้องๆจะไม่ผิดหวัง เหมาะสำหรับเรียนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มเกรด …

ครูสอนพิเศษตามบ้าน Read More »