ติวเตอร์ฝัน

ชื่อ: ติวเตอร์ฝัน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ศึกษานารี แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: ศิลปศาสตร์(ศาสนศึกษา) GPA (ปริญญาตรี): 3.13 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษทุกระดับ รูปแบบการสอน: ทุกแบบ ประสบการณ์การสอน: มหิดลติวเตอร์ 4ปี อาบาคัส1ปี ความสามารถพิเศษ: ภาษาอังกฤษ