ติวเตอร์ชุ

ชื่อเล่น: ชุ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรศักดิ์มนตรี แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ: เทคโนโลการและการจัดการอุตสาหกรรม สาขา(วิชาเอก): ไอที GPA (ปริญญาตรี): 2.87 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.พระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะ: ศิลปศาสตร์ประยุกต์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต วิทย์ อังกฤษไทย สังคม อนุบาล – ม.3 คอมพิวเตอร์ ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: เทคนิคการจำ และวิธีคิด ฝึกทำโจทย์ วิทย์ศาสตร์ มีทดลองบ้างบางครั้ง คอมพิวเตอร์เน้นปฏิบัติ ประสบการณ์การสอน: …

ติวเตอร์ชุ Read More »