ติวเตอร์นัท

ชื่อเล่น: นัท เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โยธินบูรณะ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.6 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: จิตวิทยา วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ทุกวิชา ในระดับชั้นอนุบาลและประถม รูปแบบการสอน: ปรับตามความเหมาะสมของเด็กแต่ละคน ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์ ระดับชั้นอนุบาล