ติวเตอร์แคท

ชื่อเล่น: แคท เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: วิเศษไชยชาญ”ตันติวิทยาภูมิ” แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): มัธยมศึกษา เอกคณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.50 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ประถมถึง ม.4 รูปแบบการสอน: บรรยาย อธิบาย ฝึกทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: สอนน้อง ม.3 รร. ราชินีบน เป็นเวลา 1 ปี