ติวเตอร์ทราย

ชื่อเล่น: ทราย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: สาธารณสุขศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อาชีวอนามัยและความปลอดภัย GPA (ปริญญาตรี): 3.17 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ป.1-ม.3 รูปแบบการสอน: สอนในรูปแบบที่ผู้เรียนจะสนุกสนานไปกับการสอน และหากเป้นวิชาที่ต้องท่องจำจะพยายามแต่งเป็นเพลงเพื่อให้จำได้ง่าย และไม่เครียด ประสบการณ์การสอน: สอนนักเรียน เพื่อเตรียมสอบเข้าม.1 และสอนนักเรียน ป.5, ม.1 และ ม.2