ติว วิทย์ คณิต อังกฤษ

ติวเตอร์ตาล

ชื่อเล่น: ตาล เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บดินทรเดชา แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.65 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬา คณะ: รัฐศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.23 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: ESC Rennes School of Business วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ไทย อังกฤษ สังคม อ.1-ม.ุ6 รูปแบบการสอน: ตามแบบเรียน เน้นสนทนา

ติวเตอร์ปิงปิง

ชื่อเล่น: ปิงปิง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระมารดานิจจานุเคราะห์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.14 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): business english and communication GPA (ปริญญาตรี): 3.50 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อังกฤษระดับประถม