ติวเตอร์ปิงปิง

ชื่อเล่น: ปิงปิง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระมารดานิจจานุเคราะห์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.14 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): business english and communication GPA (ปริญญาตรี): 3.50 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อังกฤษระดับประถม