ติว ฟิสิกส์ ม.4

ติวเตอร์แฟร์

ชื่อเล่น: แฟร์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เซนต์โยเซฟ บางนา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.75 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คณิตศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.50 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม มัธยม รูปแบบการสอน: มีเทคนิคการจำให้ อธิบายเข้าใจง่าย เป็นกันเอง ประสบการณ์การสอน: คณิตศาสตร์ ม.4-5 คณิตศาสตร์ ม.2-3 ไทย อนุบาล 3 ความสามารถพิเศษ: แบดมินตัน ว่ายน้ำ เทนนิส

ติวเตอร์อาท

ชื่อเล่น: อาท เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: พระโขนงพิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.30 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: ศึกษาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.18 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ม.1-ม.6 รูปแบบการสอน: บรรยาย ทำโจทย์ ยกตัวอย่าง ประสบการณ์การสอน: ฝึกสอน 1.โรงเรียนปทุมคงคา 2. โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน สอนพิเศษ 1. นักเรียนเตรียมทหาร AC camp 2. สอนพิเศษตัวต่อตัว