ติวเตอร์ยุทธ

ชื่อเล่น: ยุทธ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรศักดิ์มนตรี แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.45 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): โยธา GPA (ปริญญาตรี): 2.80 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ ม.ต้น & ม.ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นการปูพื้นฐานให้แน่นเกี่ยวกับวิชาฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ เพื่อให้ต่อยอดในระดับชั้นเรียนที่สูงขั้นต่อไปได้