ติวเตอร์มิ้น

ชื่อเล่น: มิ้น เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2 แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.89 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: นิเทศศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): โฆษณา GPA (ปริญญาตรี): 3.18 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ระดับประถมถึงมัธยมต้น เลข ระดับประถม รูปแบบการสอน: สอนตัวต่อตัว จนถึงระดับกลุ่มขนาดเล็ก เน้นให้น้องๆเข้าใจอย่างแท้จริง ปรับการสอนให้เข้ากับความรู้พื้นฐานของน้องๆ ประสบการณ์การสอน: สอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมจนถึงมัธยมต้น ทั้งตัวต่อตัว จนถึงระดับกลุ่ม ภาษาอังกฤษ เคยผ่านการสอนทั้งลักษณะกิจกรรมสำหรับประถม และแกรมม่า สำหรับวัยประถมและมัธยมต้น