ติวเตอร์โบ๊ท

ชื่อเล่น: โบ๊ท เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ทวีธาภิเศก 2 แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.78 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมโยธา GPA (ปริญญาตรี): 3.08 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม ม.ต้น ฟิสิกส์ ม.ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ ฝึกพื้นฐานให้ดีก่อนนำไปประยุกต์ใช้ ประสบการณ์การสอน: ติวเพิ่มเกรดคณิตศาสตร์ นักเรียนโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ติวสอบเข้า โรงเรียนวัดราชโอรส