ติวเตอร์ก็อต

ชื่อเล่น: ก็อต เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา2 แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.92 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): บัญชี GPA (ปริญญาตรี): 3.22 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ชั้นประถม1-6 รูปแบบการสอน: ใจดี สอนสนุก มีเทคนิคในการสอนไม่เน้นจำเน้นความเข้าใจครับ ประสบการณ์การสอน: สอนชั้นประถมมาประมาณ2ปีครับ