ติวเตอร์ป๋อมแป๋ม

ชื่อ: ติวเตอร์ป๋อมแป๋ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อุดรพิทยานุกูล แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.74 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.ธรรมศาสตร์ คณะ: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): การบริหารปฏิบัติการ GPA (ปริญญาตรี): 3.04 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถม มัธยมต้น รูปแบบการสอน: สอนให้ผู้เรียนเข้าใจง่าย และสนุก ประสบการณ์การสอน: การอ่าน Smart1 ภาษาเกาหลีเบื้องต้น ความสามารถพิเศษ: ภาษาเกาหลี หมายเหตุ: Exchange Student at Ajou University, Year 2011