ติวเตอร์ที

ชื่อเล่น: ที เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ราชโบริกานุเคราะห์ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.07 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยกร GPA (ปริญญาตรี): 3.11 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ, ทุกระดับชั้น รูปแบบการสอน: เน้นการสอนให้ผู้เรียนสนุกไปกับวิชาที่เรียน และให้ทำแบบฝึกหัดควบคู่เพื่อให้ได้ฝึกการคิดและทำความคุ้นเคยกับโจทย์ในรูปแบบต่างๆ ประสบการณ์การสอน: -ผู้ช่วยอาจารย์ @Let Me Eng You สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ณ ตึกสยามกิจ -ติวเตอร์สถาบันเตรียมสอบนายร้อยฯ ความสามารถพิเศษ: ภาษาเยอรมัน, …

ติวเตอร์ที Read More »