ติวเตอร์กลอย

ชื่อเล่น: กลอย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ChristChurch Girls’Highschool NZ ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: วารสารเเละสื่อสารมวลชนภาคภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 3.27 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ถึง ประถมศึกษา รูปแบบการสอน: สอนโดยมีหนังสือให้ เเละสื่อรูปภาพต่างๆ เเละเเบบฝึกหัด เเละ เกมส์ต่างๆเพื่อน้องจะได้ไม่เบื่อ ความสามารถพิเศษ: พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง