ติวเตอร์อ๊อฟ

ชื่อเล่น: อ๊อฟ เพศ: หญิง ที่อยู่ปัจจุบัน: หอ PNK9 ซ. ศาสนา5 ถ. พระรามุ ซ. 28 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.87 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.00 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิชาทั่วไป …

ติวเตอร์อ๊อฟ Read More »