ติวเตอร์แนน

ชื่อเล่น: แนน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา 2 แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.36 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน สาขา(วิชาเอก): โฆษณา GPA (ปริญญาตรี): 3.36 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: รามคำแหง ภาคอินเตอร์ คณะ: Communicative English วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ อนุบาลถึงวัยทำงาน เตรียมสอบ สนทนาภาษาอังกฤษ รูปแบบการสอน: เน้นใช้ตำราต่างประเทศและสื่อการสอน ให้ผู้เรียนมีการบ้าน ศึกษาด้วยตัวเองประกอบด้วย เพื่อสร้างทักษะต่อเนื่อง ประสบการณ์การสอน: สอนพิเศษตามบ้่านมา 3 ปี ตั้งแต่ระดับชั้น …

ติวเตอร์แนน Read More »