ติวเตอร์ป๊อป

ชื่อเล่น: ป๊อป เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มาแตร์เดอีวิทยาลัย แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.54 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): Eba วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เลขประถม มัธยมต้น sat math cu-aat math รูปแบบการสอน: เน้นเข้าใจเนื้อหา วิเคราะห์โจทย์ได้ ทำเร็วและแม่นยำ ทำข้อสอบเก่า ประสบการณ์การสอน: เคยสอน sat cu aat math