ติวเตอร์ยา

ชื่อเล่น: ยา เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ชุมพลโพนพิสัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.96 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยบูรพา คณะ: เทคโนโลยีทางทะล สาขา(วิชาเอก): สิ่งแวดล้อม GPA (ปริญญาตรี): 3.04 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล, ประถม, มัธยมต้น รูปแบบการสอน: เน้นทำแบบฝึกหัด ปูพื้นฐานให้เข้าใจ ประสบการณ์การสอน: สอนคณิตศาสตร์อนุบาล คณิต-วิทย์ ม.1 ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลงหลากหลายแนว