ติวเตอร์รุ้ง

ชื่อเล่น: รุ้ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มัธยมวัดนายโรง (EP) แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เกษตรศาสตร์ (บางเขน) คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร GPA (ปริญญาตรี): 3.23 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: เคมีมัธยมต้น-ปลาย คณิตประถม-ม.ต้น รูปแบบการสอน: มีเอกสารให้ มีเทคนิคการตีโจทย์และทำโจทย์ ยกตัวอย่างด้วยข้อสอบ ENT และ PAT ประสบการณ์การสอน: – โครงการติวน้องเข้ามหาลัยกับชุมนุมวิชาการแห่งม.เกษตร (VCK Club) สาย วิชาเคมี จำนวนนักเรียนที่เคยสอนหลายร้อยคน – มีนักเรียนติวเดี่ยว 2 คน …

ติวเตอร์รุ้ง Read More »