ติวเตอร์มะนาว

ชื่อเล่น: มะนาว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โยธินบูรณะ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ: SIIT สาขา(วิชาเอก): Chemical engineering GPA (ปริญญาตรี): 2.7 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก ชื่อมหาวิทยาลัย: เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะ: บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถม.ปลาย ม.ต้น ทั้้งอินเอร์และปกติ รูปแบบการสอน: เน้นทำโจทย์และความเข้าใจ ประสบการณ์การสอน: ม.ต้น IGCSE