ติวเตอร์ซัน

ชื่อเล่น: ซัน เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: รุ่งอรุณ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.49 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬา คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ประวัติศาสตร์ GPA (ปริญญาตรี): 3.27 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: University of Hawaii คณะ: MBA วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประวัติศาสตร์ ป.1 – ม.6 รูปแบบการสอน: เอารูปภาพประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับที่นักเรียนกำลังเรียนใส่ powerpoint ฉายให้ดูประกอบการสอน แล้ว ประสบการณ์การสอน: ติวภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร์ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น …

ติวเตอร์ซัน Read More »