ติวเตอร์ปรี

ชื่อเล่น: ปรี เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.65 ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศษสตร์ คณะ: อุตสาหกรรมเกษตร ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ถึง ม.3 วิทยาศาตร์ ถึง ม.3 เคมี ม.ปลาย รูปแบบการสอน: เน้นความเข้าใจ และการทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: 10 ปี