ติวเตอร์โอ๊ต

ชื่อเล่น: โอ๊ต เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สวนกุหลาบวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.98 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมการบินและอวกาศ GPA (ปริญญาตรี): 3.03 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมศึกษา มัธยมศึกษา รูปแบบการสอน: ผ่านเอกสาร หนังสือ และแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: น้องบอส โรงเรียนอัสสัมชัญ ม.3 ความสามารถพิเศษ: ว่ายน้ำ