ติวเตอร์เล็ก

ชื่อ: ภุมริน นามสกุล: ตีระดิเรก ชื่อเล่น: เล็ก เพศ: หญิง อายุ: 23 ที่อยู่ปัจจุบัน: 123 ซ สิรินธร 7 แขวง บางบำหรุ เขต บางพลัด กทม 10700 การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.82 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: จิตวิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.84 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์, สังคม, ไทย, อังกฤษ : …

ติวเตอร์เล็ก Read More »