ติวเตอร์ จุฬา สมุทรสาคร

ติวเตอร์กาแฟ

ชื่อเล่น: กาแฟ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุรศักดิ์มนตรี แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 2.64 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ: ศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.65 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: Shinawatr University คณะ: Master of Education : Teaching English as an International Language วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ผู้ใหญ่ รูปแบบการสอน: ฟัง …

ติวเตอร์กาแฟ Read More »

ติวเตอร์ตั๊ก

ชื่อเล่น: ตั๊ก เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนการเรียน: สายศิลป์ – ภาษา GPA (มัธยมศึกษา): 3.38 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาฝรั่งเศส GPA (ปริญญาตรี): 3.28 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อนุบาลถึงระดับชั้นม.3 วิชาภาษาฝรั่งเศส ระดับพื้นฐาน ไวยากรณ์ การสื่อสารในชีวิตประจำวัน รูปแบบการสอน: สอนตามที่ผู้เรียนต้องการเรียน สำหรับวิชาฝรั่งเศส สามารถสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ระดับปานกลาง ประเพณีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของชาวฝรั่งเศส บทสนทนาโต้ตอบ ประสบการณ์การสอน: สอนฝรั่งเศสพื้นฐาน นักศึกษาปี1 จำนวน 3 คน ความสามารถพิเศษ: – หมายเหตุ: …

ติวเตอร์ตั๊ก Read More »