ติวเตอร์ จุฬา ติวเตอร์ ธรรมศาสตร์ ติวเตอร์ สอน พิเศษ

ติวเตอร์อุ้ม

ชื่อเล่น: อุ้ม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บ้านท่าม่วง แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.5 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เกษตรศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ GPA (ปริญญาตรี): 2.72 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เกษตรศาสตร์ คณะ: เศรษฐศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต อนุบาล-ม.1 รูปแบบการสอน: เน้นทำแบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: เคยสอนน้องม.3

ติวเตอร์เจน

ชื่อเล่น: เจน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษษน้อมเกล้า นครราชสีมา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.84 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ชีววิทยา GPA (ปริญญาตรี): 3.25 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อ.1 – ป.6 รูปแบบการสอน: สอนที่บ้าน ตัวต่อตัวหรืิอเป็นกลุ่ม