ติวเตอร์ฝน

ชื่อเล่น: ฝน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา๒ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.82 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: ครุศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): สังคมศึกษา GPA (ปริญญาตรี): 3.26 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: สังคม ป.1-ม.6 ไทย ป.1-ม.6 การบ้านทั่วไป ภาษาญี่ปุ่น พื้นฐาน รูปแบบการสอน: สรุปคอนเซป แบบฝึกหัด ประสบการณ์การสอน: ปัจจุบันสอนในร.ร.เตรียมอุดมศึกษา พญาไท