ติวเตอร์เซ้ง

ชื่อเล่น: เซ้ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Red Cross Nordic United World College แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.50 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: Wartburg College คณะ: Business Administration สาขา(วิชาเอก): Economics GPA (ปริญญาตรี): 3.20 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ระดับมัธยมต้น – มหาวิทยาลัย รูปแบบการสอน: – โดยส่วนตัว ติวเตอร์เองเป็นสาวประเภทสอง แต่ยอมรับในความสามารถของตัวเอง ในเรื่องการสอนและเทคนิคประจำตัว ชอบที่จะเรียนรู้และสร้างบรรยากาศที่เป็นกันเองกับนักเรียน เพื่อให้นักเรียนกล้าที่จะแสดงออกและเป็นตัวของตัวเองอย่างเหมาะสม – เวลาสอน ติวเตอร์ชอบที่จะหาเรื่องราวใกล้ตัว ประสบการณ์ชีวิตและการเรียน เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย …

ติวเตอร์เซ้ง Read More »