ติวเตอร์เด

ชื่อเล่น: เด เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สกร. แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.68 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมไฟฟ้า GPA (ปริญญาตรี): 3.18 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาเอก ชื่อมหาวิทยาลัย: ม.เกษตรศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทุกระดับ รูปแบบการสอน: เฮฮาอย่างมีสาระ เรียนง่ายสอบได้จริง ประสบการณ์การสอน: ประสบการณ์10ปี ตัวอย่างผลงาน สอบได้ 1.สสวท. 2.สมาคมคณิตศาสตร์ 3.เตรียมทหาร …

ติวเตอร์เด Read More »