ติวเตอร์เทป

ชื่อ: ติวเตอร์เทป เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: Saint Gabriel’s College แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.00 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: Chulaloongkorn University คณะ: Commerce and Accountancy สาขา(วิชาเอก): Statistic with minor in IT for business GPA (ปริญญาตรี): 3.32 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: Chulalongkorn University คณะ: Commerce and Accountancy วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: Mathematics for …

ติวเตอร์เทป Read More »