ติวเตอร์เบลล์

ชื่อเล่น: เบลล์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: St.John’s แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.11 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: นวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขา(วิชาเอก): การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว GPA (ปริญญาตรี): 3.23 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: อนุบาล ประถมต้น ประถมปลาย มัธยมต้น มัธยมปลาย รูปแบบการสอน: ตัวต่อตัว ประสบการณ์การสอน: อนุบาล 3 ทุกวิชา ป.3 ทุกวิชา + การบ้าน ภาษาญี่ปุ่น ป.6 ติวสอบเข้า ม.1 ภาษาอังกฤษ ป.6