ติวเตอร์ทราย

ชื่อเล่น: ทราย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ดาราวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต ระดับการศึกษา: ปริญญาโท ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang คณะ: Science สาขา(วิชาเอก): Petrochemical Technology (International Program) GPA (ปริญญาตรี): 2.2 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: Chulalongkorn University คณะ: Environmental and Hazardous Waste Management วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: Science ประถม-ม.ปลาย ไทย Inter Chemistry Biology รูปแบบการสอน: …

ติวเตอร์ทราย Read More »