ติวเตอร์เค้ก

ชื่อเล่น: เค้ก เพศ: หญิง ที่อยู่ปัจจุบัน: เอกมัย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ปิยะมหาราชาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 2.85 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ศรีนครินทรวิโรฒ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 2.01 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ประถมทุกวิชา วิทยาศาสตร์มัธยมต้น เคมีมัธยมปลาย รูปแบบการสอน: สอนเนื้อหาตามหลักสูตรและพาทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: สอนการบ้านเด็กอนุบาล และประถม วิทยาศาสตร์มัธยม