ติวเตอร์เก้ง

ชื่อ: ติวเตอร์เก้ง เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: อรัญปะเทศ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.25 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิศวกรรมศาสตร์และพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขา(วิชาเอก): โยธาและบริหารเชิงธุรกิจ GPA (ปริญญาตรี): 3.00 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต-วิทยาศาสตร์ ป1-ม3 รูปแบบการสอน: สนุก มีเอกสารให้น้อง ตรงตามเนื้อหา ชอบสอนเกินเวลา เพื่อให้น้องเข้าใจมากขึ้น ประสบการณ์การสอน: เคยสอน ส่วนตัว ตามสถานที่ต่างๆๆ เช่น TU Tutor CU Tutor