ติวเตอร์มุก

ชื่อเล่น: มุก เพศ: หญิง บัตรประชาชน หรือรูปที่เห็นหน้าชัดเจน: การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: โพธินิมิตวิทยาคม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.79 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี4 ชื่อมหาวิทยาลัย: ศิลปากร คณะ: วิศวกรรมเคมี สาขา(วิชาเอก): เคมี GPA (ปริญญาตรี): 3.35 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต วิทย์ ประถม-มัธยมต้น รูปแบบการสอน: สอนอธิบายโจทย์ก่อน แล้วให้น้องทำโจทย์นั้นอิกครั้งเพื่อเพิ่มความมั่นใจ อธิบายจนน้องเข้าใจถึงจะผ่านไปยังเรื่องต่อไปได้ ประสบการณ์การสอน: สอนน้องป.6 เข้าเรียนโรงเรียนหอวัง โรงเรียนสวนกุหลาบได้