ติวเตอร์พีท

ชื่อเล่น: พีท เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มารีย์วิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.94 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: สหเวชศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): เทคนิคการแพทย์ GPA (ปริญญาตรี): 3.05 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: มัธยมต้น วิทย์ คณิต อังกฤษ มัธยมปลาย วิทย์ เคมี ชีวะ อังกฤษ GAT O-net รูปแบบการสอน: สนุก ทบทวนโจทย์ ประสบการณ์การสอน: – มีประสบการณ์สอนเคมี,อังกฤษ และชีวะทั้งเดี่ยวและแบบกลุ่ม – ติวเตอร์ติวO-net ระดับมัธยมต้นวิชาคณิตศาสตร์และอังกฤษ – เป็นอาจารย์ที่สถาบันสอนภาษา …

ติวเตอร์พีท Read More »