ติวเตอร์แจม

ชื่อ: ติวเตอร์แจม เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.3 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬา คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิทยาศาสตร์ทางทะเล GPA (ปริญญาตรี): 3.52 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ไม่เกินชั้นมัธยมปลาย รูปแบบการสอน: มีหลักจำ เน้นความเข้าใจ เป็นกันเอง ประสบการณ์การสอน: สอนฟิสิกส์ และคณิตมอปลาย ความสามารถพิเศษ: รำไทย ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดำน้ำ