ติวเตอร์อุ๋ย

ชื่อเล่น: อุ๋ย เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เรยีนาเชลีวิทยาลัย แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.67 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะ: เกษตรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): โรคพืช GPA (ปริญญาตรี): 3.00 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ: วิทยาศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: วิทยาศาสตร์ ประถม มัธยมต้น รูปแบบการสอน: เน้นแบบฝึกหัด ติวข้อสอบ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนวิทยาศาสตร์ ม.2