ติวเตอร์น๊อต

ชื่อ: ติวเตอร์น๊อต เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒ แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.55 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: ศิลปศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): รัสเซีย GPA (ปริญญาตรี): 3.58 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม รูปแบบการสอน: สอนอย่างเป็นกันเองงง ไม่เครียด แต่เนื้อหาต้องครบถ้วน ประสบการณ์การสอน: เคยสอนติวเข้าโครงการรัสเซียศึกษา มหาลัยธรรมศาสตร์ หมายเหตุ: มีความมุ่งมั่นในการสอน อย่างเต็มที่คับ 🙂