ติวเตอร์จั๋ง

ชื่อเล่น: จั๋ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ขจรเกียรติศึกษา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อากาศยาน GPA (ปริญญาตรี): 2.82 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต อนุบาล-มัธยมปลาย วิทย์ ประถม ฟิสิกส์ ม4 IGCSE Math IGCSE Physic รูปแบบการสอน: เน้นใช้ความเข้าใจของผู้เรียนเป็นหลัก เน้นการทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: คณิต ป2 คณิต ม3 Math grade 9 Math IGCSE