ติวเตอร์จ๊อบ

ชื่อเล่น: จ๊อบ เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เตรีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.86 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.97 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิต ฟิสิกส์ เคมี ม.ปลาย คณิต วิทย์ ม.ต้น คอมพิวเตอร์ เขียนโปรแกรม เว็บไซต์ รูปแบบการสอน: แสดงเนื้อหาเป็น mind map ให้เห็นภาพรวมของบท บรรยายตามแผน ตะลุยโจทย์ และแนะนำเทคนิคลัด ประสบการณ์การสอน: สอนฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ เคมี ม.ปลาย …

ติวเตอร์จ๊อบ Read More »