ติวเตอร์เบิร์ด

ชื่อ: ติวเตอร์เบิร์ด เพศ: ชาย การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: ธาตุพนม แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.62 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ธรรมศาสตร์ คณะ: วิทยาศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ฟิสิกส์ GPA (ปริญญาตรี): 3.08 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ฟิสิกส์ ม.ปลาย วิทยาศาสตร์+คณิตศาสตร์ ม.ต้น รูปแบบการสอน: เน้นสอนสนุก เข้าใจง่ายและเทคนิคทำโจทย์ ประสบการณ์การสอน: สอนมา 5 ปีแล้ว