ติวเตอร์โป้ง

ชื่อ: ติวเตอร์โป้ง เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: มหาวชิราวุธ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.56 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): สำเร็จการศึกษา ชื่อมหาวิทยาลัย: ศิลปากร คณะ: อักษรศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาไทย GPA (ปริญญาตรี): 3.02 ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาโท (กรณีไม่ได้ศึกษาให้ข้าม) ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: นิเทศศาสตร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ทุกวิชาระดับประถมศึกษา รูปแบบการสอน: สอนเน้นความเข้าใจ การทำโจทย์ โดยต้องควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศผ่อนคลายและให้เด็กไม่เครียด ประสบการณ์การสอน: สอนลูกศิษย์ชั้น ป.4 (สอน 2 ปี) โดยสอนทุกวิชา เรียนที่ รร.เลิศหล้า หนองแขม หลักสูตรสองภาษา …

ติวเตอร์โป้ง Read More »