ติวเตอร์แอมเมอร์

ชื่อ: ติวเตอร์แอมเมอร์ เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สุราษฏร์พิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.01 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มศว. คณะ: มนุษยศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): ภาษาอังกฤษ GPA (ปริญญาตรี): 3.12 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ป.5 – ม.4 รูปแบบการสอน: สอนสนุก อารมณ์ดี แต่เนื้อแม่นยำ แกรมมาร์เป๊ะ มีเทคนิคการจำศัพท์จำได้ครั้งละเยอะๆ ไม่น่าเบื่อ ประสบการณ์การสอน: เคยสอนภาษาอังกฤษน้องๆม.1-ม.4 ตั้งแต่พื้นฐาน เพิ่มเกรด และติวเพื่อสอบ ความสามารถพิเศษ: สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี ร้องเพลง เล่นคีบอร์ด