ติวเตอร์นัน

ชื่อเล่น: นัน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เขมะสิริอนุสสรณ์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.76 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อินเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.76 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น รูปแบบการสอน: ค่อยๆสอนให้น้องเข้าใจทีละประเด็น แล้วลองถามเป็นจุดๆให้น้องอธิบายด้วยตนเอง ว่าน้องเข้าใจถูกต้องหรือไม่ ป้อนโจทย์ให้น้องเยอะๆหลากหลายรูปแบบ ให้น้องได้รู้จักการประยุกต์โจทย์ ประสบการณ์การสอน: เคยมีประสบการณ์ฝึกสอนเปียโนเด็กเล็ก มีความคุ้นเคยกับเด็กอยู่บ้าง วิธีพูดคุยหรือทำให้เขาสนใจกับสิ่งที่เราจะสอน ความสามารถพิเศษ: เล่นเปียโน