ติวสอบคณิตศาสตร์ ป.6

ติวเตอร์นัน

ชื่อเล่น: นัน เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: เขมะสิริอนุสสรณ์ แผนการเรียน: สายศิลป์ – คำนวณ GPA (มัธยมศึกษา): 3.76 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะ: เศรษฐศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): อินเตอร์ GPA (ปริญญาตรี): 2.76 วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: คณิตศาสตร์ ประถม-มัธยมต้น รูปแบบการสอน: ค่อยๆสอนให้น้องเข้าใจทีละประเด็น แล้วลองถามเป็นจุดๆให้น้องอธิบายด้วยตนเอง ว่าน้องเข้าใจถูกต้องหรือไม่ ป้อนโจทย์ให้น้องเยอะๆหลากหลายรูปแบบ ให้น้องได้รู้จักการประยุกต์โจทย์ ประสบการณ์การสอน: เคยมีประสบการณ์ฝึกสอนเปียโนเด็กเล็ก มีความคุ้นเคยกับเด็กอยู่บ้าง วิธีพูดคุยหรือทำให้เขาสนใจกับสิ่งที่เราจะสอน ความสามารถพิเศษ: เล่นเปียโน

ติวเตอร์ติว IGCSE Math

รับสอนพิเศษฟิวเจอร์รังสิต

รับสอนพิเศษฟิวเจอร์รังสิต เราจะส่งติวเตอร์ไปสอนถึงที่ สามารถนัดหมายเวลาได้ตามความต้องการ ติวเตอร์ทุกคนที่ส่งไปจะมีการยืนยันตัวจากทางสถาบันฉะนั้นมั่นใจได้ในความปลอดภัย รับสอนพิเศษ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ ในทุกระดับชั้น อ.1-อ.3 ป.1-ป.6 ม.1-ม.6 สอนโดยพี่ติวเตอร์จบปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต ม.จุฬาฯ การสอนเน้นความเข้าใจเป็นหลัก วิชาคำนวณเน้นทำโจทย์ที่หลากหลาย สอนวิธีคิดลัดโดยไม่ต้องจำเนื้อหาเยอะ ประสบการณ์ในการสอนพิเศษฟิวเจอร์รังสิต 1.เคมี ม.5 โรงเรียนหอวัง และ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 2.เคมี ม.4 โรงเรียนทิวไผ่งาม โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง โรงเรียนเซนโยเซฟ สีลม 3.ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ ม.4 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 4.คณิตศาสตร์ ม.2 โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย และ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 5.คณิตศาสตร์ ม.3 โรงเรียนสาธิตเกษตร (บางเขน) 6.และอื่นๆ รับสอนพิเศษฟิวเจอร์รังสิต วิชาคณิตศาสตร์เด็กประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย – มีเทคนิคในการสอนต่างๆที่ทำให้เด็กเข้าใจได้ง่าย – เน้นให้เด็กทำแบบฝึกหัดเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น – สอนเป็นกันเอง – หากต้องการให้สอนวิชาอื่นเพิ่มเติม สามารถแจ้งล่วงหน้าได้ สอนพิเศษฟิวเจอร์รังสิต

ติวเตอร์วิว

ชื่อ: ติวเตอร์วิว เพศ: หญิง การศึกษาระดับมัธยม: ประวัติการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โรงเรียน: สตรีวิทยา แผนการเรียน: สายวิทย์ – คณิต GPA (มัธยมศึกษา): 3.43 ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี ข้อมูลการศึกษา: ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา(ป.ตรี): ปี3 ชื่อมหาวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยนานาชาติมหิดล คณะ: วิศวกรรมศาสตร์ สาขา(วิชาเอก): คอมพิวเตอร์ วิชา และระดับชั้นที่สามารถสอนได้: ภาษาอังกฤษ ตั้งแต่อนุบาล-มัธยมศึกษา ภาษาจีน อนุบาล-มัธยมศึกษา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน อนุบาล-ประถม-ม.ต้น เลขพื้นฐาน อนุบาล-ประถม-ม.ต้น รูปแบบการสอน: สอนสนุกสนานเฮฮาเป็นกันเองเน้นให้รู้ถึงโครงสร้างจริงๆและทำโจทย์ได้ ความสามารถพิเศษ: เปียโน กลอง ภาษาจีน หมายเหตุ: มีวุฒิสอบ IELTS 6.0 เท่ากับ TOEFL IBT 79 Up ค่ะ สามารถดูผลคะแนนได้เลยค่ะ   …

ติวเตอร์วิว Read More »